Datasets

24 datasets

 • Deze tabel bevat gegevens over onder andere deelname en uitgaven aan cursussen, het opleidingsbeleid van bedrijven en de kwaliteitsborging van gegeven bedrijfsopleidingen. De tabel bevat daarnaast de ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/02/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat gegevens over het aandeel bedrijven met 10 of meer werknemers dat bedrijfsopleidingen aan hun werknemers hebben aangeboden. Cursussen zijn de belangrijkste vorm van bedrijfsopleidinge...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/02/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslach...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over de herkomstgroepering en generatie van de allochtonen. Verder worden gegeve...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel beschrijft de deelnemers (leerlingen) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat gedetailleerde gegevens over de woonregio (gemeentegrootte, landsdeel, provincie en Arbeidsmarktregi...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslach...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslach...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslach...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en regiokenmerken. Gegevens beschikbaar: vanaf stu...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 12/01/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiej...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 11/29/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science