Dataset

1 dataset

  • Deze tabel geeft informatie over het aantal voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) tot 23 jaar vanuit het voortgezet onderwijs (vo)en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Let op: In deze tab...

    Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
    Updated: 06/17/2022 - 00:00
    Theme:
    • Education and science