Dataset

Zeist Honden Uitlaatstrook

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zeist
Updated 24/07/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
 • Description
 • Documentation (3)
 • Download (3)
 • Relations
 • Metadata

Description

 • Beschrijving: locatie van hondenuitlaatgebieden, hondenuitlaatstroken en afvalbakken
 • Bron: beheersysteem gemeente Zeist
 • Doel: Informeren van hondenbezitters
 • Beperkingen: geen (CC0)
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt ter indicatie
 • Coördinatenstelsel: WGS84 / EPSG:3857

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/zeist-honden-uitlaatstrook

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl

Documentation

ArcGIS Open Dataset

Documentation HTML CC-0 (1.0)

No Description

Esri Rest API

Documentation TXT CC-0 (1.0)

No Description

GeoJSON

Documentation TXT CC-0 (1.0)

No Description

Download

CSV

Download CSV CC-0 (1.0)

No Description

Preview

Shapefile

Download ZIP CC-0 (1.0)

No Description