Dataset

Strooiroutes Tilburg

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Tilburg (Gemeente)
Updated 09/25/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: De strooiroutes van het BAT, voor wegen en fietspaden
  • Bron: BAT
  • Doel registratie: Inzichtelijk maken van de strooiroutes
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

CSV (zonder geometrie)

CSV CC-0 (1.0)

De strooiroutes van het BAT, voor wegen en fietspaden

Preview