Dataset

Provincie Fryslân: Lijst van alle bedrijventerreinen in Fryslân

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Overig
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Non Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

  • Beschrijving: Lijst van alle bedrijventerreinen in Fryslân per 1-1-2017
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
  • Coördinatenstelsel: WGS84

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/provincie-friesland-lijst-van-alle-bedrijventerreinen-in-fryslan

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Email: support@civity.nl