Dataset

Prioritaire gebieden - NatuurNetwerkNederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 08/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten vastgestelde gebieden waar grond met volledige schadeloosstelling kan worden verworven voor de realisatie van NNN. De actualisatie in 2016 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 30 augustus.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/prioritaire-gebieden-natuurnetwerknederland

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl