Dataset

NDW Statusgegevens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nationaal Dataportaal Wegverkeer (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Statusgegevens is een verzamelterm voor een breed scala aan gegevens die iets zeggen over de actuele beschikbaarheid van de weg.

De volgende statusgegevens zijn opgenomen in de NDW-databank:

• Werkzaamheden: Dit betreft informatie over de geplande en actuele werkzaamheden over - in principe - alle wegen in Nederland. Er is een koppeling gemaakt tussen de NDW-databank en de belangrijkste registratiesystemen voor wegwerkzaamheden.

•RWS Verkeersberichten: Deze gegevens over files, ongevallen, incidenten, omleidingen, gevaarlijke situaties e.d. die in de verkeerscentrales worden opgesteld zijn beschikbaar over alle rijkswegen. Rijkswaterstaat maakt deze berichten en NDW geeft deze direct door aan de afnemers.

• Brugopeningen: Via meetapparatuur komt een signaal binnen bij de NDW-databank zodra de brug open gaat of weer dicht gaat. Dit signaal wordt direct doorgegeven aan de afnemers van NDW-data. De gegevens van bruggen van Rijkswaterstaat en Stadsregio Rotterdam komen op deze manier beschikbaar.

• Status (open of dicht) spitsstroken, plusstroken en rijstroken op de Rijkswegen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

NDW Status gegevens

XML CC-0 (1.0)

Statusgegevens is een verzamelterm voor een breed scala aan gegevens die iets zeggen over de actuele beschikbaarheid van de weg.

De volgende statusgegevens zijn opgenomen in de NDW-databank:

• Werkzaamheden: Dit betreft informatie over de geplande en actuele werkzaamheden over - in principe - alle wegen in Nederland. Er is een koppeling gemaakt tussen de NDW-databank en de belangrijkste registratiesystemen voor wegwerkzaamheden.

• Verkeersberichten: Deze gegevens over files, ongevallen, incidenten, omleidingen, gevaarlijke situaties e.d. die in de verkeerscentrales worden opgesteld zijn beschikbaar over alle rijkswegen. Rijkswaterstaat maakt deze berichten en NDW geeft deze direct door aan de afnemers.

• Brugopeningen: Via meetapparatuur komt een signaal binnen bij de NDW-databank zodra de brug open gaat of weer dicht gaat. Dit signaal wordt direct doorgegeven aan de afnemers van NDW-data. De gegevens van bruggen van Rijkswaterstaat en Stadsregio Rotterdam komen op deze manier beschikbaar.

• Status (open of dicht) van spitsstroken, plusstroken en rijstroken

Kenmerk van stusgegevens is dat ze geactueliseerd worden "on-occurance"