Dataset

Mobiliteitsvisie - Regionale keringen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 02/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Autosnelwegen, hoofdwegen en regionale wegen over regionale keringen in de provincie Utrecht. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/mobiliteitsvisie-regionale-keringen

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl