Dataset

Mobiliteitsvisie - OV-verbindingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Verbindende lijnen openbaar vervoer provincie Utrecht tussen kernen; schematisch weergegeven. Lijnen betreffen verbindingen die per gemiddelde werkdag meer dan 800 reizigers in beide richtingen samen vervoeren. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/mobiliteitsvisie-ov-verbindingen

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl