Dataset

Mobiliteitsvisie - Kwaliteitsnet Goederenvervoer Solitaire bedrijven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Bedrijven niet op bedrijventerrein of kantoorlocatie met: > 100 werkzame personen; en/of > 500 vrachtautobewegingen per etmaal. Er vindt geen actualisatie van de data plaats.
Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/mobiliteitsvisie-kwaliteitsnet-goederenvervoer-solitaire-bedrijven

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl