type-icon

Dataset

Mobiliteitsvisie - Kwaliteitsnet Goederenvervoer Centrumlocaties

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Centrumlocaties (binnensteden/hoofdwinkelgebieden): > 45.000.000 euro omzet in 2004; en/of > 60 winkels; en/of > 500 vrachtautobewegingen per etmaal. Er vindt geen actualisatie van de data plaats.
Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/mobiliteitsvisie-kwaliteitsnet-goederenvervoer-centrumlocaties

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl