Dataset

Meldingen participatiepunt VVN

Permanent linkCopied
State Being researched
Data owner Overig
Bijgewerkt 01/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Non Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Meldingen Onveilige Verkeerssituaties van veilig verkeer nederland (VVN)

Van 1 januari 2019 tot 19 mei 2020 heeft het VVN Participatiepunt te maken gehad met een technische storing (of een technisch mankement). Dit heeft invloed op een klein deel van de verzamelde data.

Het ‘soort gedrag’ wat de melder heeft aangevinkt en duidt op de problematiek bij die melding is niet correct opgeslagen in het systeem, hierdoor kan de data op dit onderdeel niet als correct worden gezien en dus kan VVN hier ook geen conclusies en uitspraken over doen.

Wel heeft Veilig Verkeer Nederland de data van de oorzaak van de meldingen van 2015 t/m 2018 en zien we een constante trend in de oorzaak van problemen die door melders worden aangegeven. Te hard rijden is jaarlijks met afstand de meeste gemelde oorzaak van de onveilige verkeerssituatie die op het VVN Participatiepunt is binnen gekomen. Daarna komen ‘onoverzichtelijke situatie’ en ‘moeilijke oversteek’ duidelijk naar voren. We gaan er vanuit dat te hard rijden/snelheid voor de periode vanaf januari 2019 ook de meest gemelde oorzaak is.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/meldingen-vvn

Contactinformatie
Naam: Civity
Email: help@civity.nl