type-icon

Dataset

Matrix Signaalgever Informatie

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Nationale Databank Wegverkeersgegevens
Bijgewerkt 28/02/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Beeldstanden van de Matrixborden hoofdwegennet (MSI) en bijbehorende snelle data intensiteiten en snelheidsdata hoofdwegennet (MRM) van Rijkswaterstaat worden sinds april 2017 doorgegeven in de open datastroom van NDW. Deze wordt elke minuut ververst.
Het betreft de volgende gegevens:

•Snelle beeldstanden Matrixborden (MSI)
•Snelle intensiteiten en snelheidsdata (MRM)

Voor meer informatie zie www.ndw.nu

Contactinformatie
Naam: Team Open Data, KOOP
Email: opendata@overheid.nl

Download

Matrix Signaal Informatie

Download HTML CC-0 (1.0)

Beeldstanden van de Matrixborden hoofdwegennet (MSI) en bijbehorende snelle data intensiteiten en snelheidsdata hoofdwegennet (MRM) van Rijkswaterstaat worden sinds april 2017 doorgegeven in de open datastroom van NDW. Deze wordt elke minuut ververst. Het betreft de volgende gegevens: •Snelle beeldstanden Matrixborden (MSI) •Snelle intensiteiten en snelheidsdata (MRM) Voor meer informatie zie www.ndw.nu