Dataset

Leerplichtmeldingen (in ontwikkeling)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

  • Beschrijving: Verzuim, vroegtijdige schoolverlaters en aantal leerlingen per periode.

###Het databestand bevat de volgende velden:
* __woonplaats__: De plaats waarin de leerling woonachtig is
* __wijk__: De wijk waarin de leerling woonachtig is
* __buurt__: De buurt waarin de leerling woonachtig is
* __periode__: Periode waarop de leerplicht betrekking heeft
* __School__: De school waarop de leerling de studie volgt
* __Niveau__: Het opledingsniveau waarop de leerling de studie volgt
* __Wel of niet op school __: Niet is vroegtijdig verlaten
* __Aantal dagen verzuim per periode__: Het aantal dagen waarop de leerling verzuimt heeft per periode

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/leerplichtmeldingen-in-ontwikkeling

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Email: support@civity.nl

Documentation

Naamloze bron

Documentation TXT CC-0 (1.0)

No Description