Dataset

Landschappen (Inspire)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het Utrechtse landschap is mooi, verrassend en veelzijdig. De diversiteit aan Utrechtse landschappen is groot: de extreme openheid van Eemland of de Lopikerwaard, de intimiteit van een boomgaard in de Kromme Rijn, een open plek middenin het bos van de Utrechtse Heuvelrug, een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de overgang van de historische Grebbeberg naar het robuuste rivierenlandschap van Nederrijn en Lek, stiltegebieden. Een landschap is bovendien geen statisch plaatje; landschap is altijd in ontwikkeling en elk landschap heeft ruimte voor een vorm van dynamiek. Maar wel op zo’n manier dat de landschapskwaliteit wordt ontzien en liefst nog wordt versterkt. In het werken met landschapskwaliteit gaat de Provincie Utrecht uit van een samenspel tussen het beeld (wat zie je), functies (wat gebeurt er) en robuuste structuren (samenhang, relaties). Dat betekent dat de Provincie Utrecht niet alleen wil vastleggen wat de huidige landschapskwaliteit is, maar dat de Provincie Utrecht ook aan wil geven hoe deze de ruimtelijke ontwikkelingen kan sturen en welke kwalitatieve randvoorwaarden het landschap aan deze ontwikkelingen meegeeft. De provincie Utrecht kent zeven landschappen.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/landschappen-inspire

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl