Dataset

Kleine Landschappelijke Elementen (KLE; vlakken)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De opgaande groene en karakteristieke landschapselementen (en aardkundige waarden en poelen) in het landschap, in acht verschillende hoofdcategorieën.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/kleine-landschappelijke-elementen-kle-vlakken

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl