Dataset

Groene Fietsroutes

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 20/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

  • Beschrijving : Groene Fietsroutes is een project waarbij er door middel van het plaatsen van sensoren op fietsen data over fietsroutes en de luchtkwaliteit worden verzameld. Een eerste proef is in 2018 uitgevoerd met tien meetkastjes die in gebruik zijn genomen door inwoners van Zeist. De dataset bevat o.a. gegevens over locatie, tijd, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, en drie fijnstof categorieën (PM10, PM2.5, PM1).

  • Bron : Provincie Utrecht

  • Doel : Aantonen en onderzoeken van de werking van deze manier van meten, uploaden en visualiseren

  • Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden. Dataset betreft ongekalibreerde meetdata, gemeten met een standaard afwijking van 10% onder de 100 µg per m3.

  • Mogelijkheden : inzichtelijk maken en analyseren van de gefietste routes en gemeten fijnstof door de pilotgroep in Zeist van 18 oktober Tot 30 november 2018.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/groene-fietsroutes

Contactinformatie
Name: Dataplatform
Email: support@civity.nl

Download

Groene Fietsroutes 2018

Download CSV CC-0 (1.0)

Groene fietsroutes is een project in samenwerking met de afdeling “fiets” van de provincie Utrecht. Omdat er nog geen goede fietsdata beschikbaar was over de fietsnetwerken van de gemeenten en provincies, hebben fietsers een sensor gekregen. Zo kunnen fietsroutes en het gebruik daarvan eenvoudig in kaart worden gebracht (GPS). De sensor bevat ook een fijnstofsensor die fijnmazig inzicht geeft in de luchtkwaliteit.

Preview