Dataset

GES-contouren PM10 - veehouderijen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 22/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

De belasting met PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/ges-contouren-pm10-veehouderijen

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl