Dataset

Gemeentelijke monumenten Tilburg

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Tilburg
Bijgewerkt 30/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Non Public
 • Description
 • Download (3)
 • Documentation (1)
 • Relations
 • Metadata

Description

 • Beschrijving: Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument
 • Bron: gemeente Tilburg
 • Doel registratie: Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: WGS1984 (EPSG:4326)

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/gemeentelijke-monumenten-tilburg

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Email: opendata@tilburg.nl

Download

CSV (zonder geometrie)

Download CSV CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument

Preview

KML

Download KML CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument

SHP

Download SHAPE CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument

Documentation

GEOJSON

Documentation TXT CC-0 (1.0)

Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument