Dataset

Geluidsgezoneerd industrieterreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 12/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Een industrieterrein, waar een geluidszone omheen ligt. Het betreft een industrieterrein waar de zogenaamde art 2.4 IVB inrichtingen liggen. Dit zijn provinciale bedrijven die in artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningen Besluit worden aangewezen. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/geluidsgezoneerd-industrieterreinen

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl