Dataset

Geluidbel. prov. wegen (int. < 3 milj.) Lnight 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De dataset bevat de Lnight geluidcontouren van de provinciale wegen van de Provincie Utrecht uit de 2e tranche EU-richtlijn omgevingslawaai (peiljaar 2011). Het betreft de wegen met jaarlijkse intensiteit onder de 3 miljoen motorvoertuigen.
De geluidsbelastingkaarten zijn geldig voor peiljaar 2011 en geven alleen de berekeningen i.k.v. de EU-richtlijn omgevingslawaai voor de provinciale wegen van Utrecht weer.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/geluidbel-prov-wegen-int-3-milj-lnight-2011

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl