Dataset

Covid-19 afgenomen testen per datum van de afspraak en veiligheidsregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 08/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat:

  • Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag

naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste persoon, per datum van de testafspraak.

De aantallen betreffen afgenomen Covid-19 testen, vanaf de verruiming van het testbeleid in Nederland op 1 juni 2020 tot aan 2 dagen geleden. Testen die abusievelijk dubbel zijn geregistreerd konden vanwege ontbrekende test-identificerende gegevens, niet ontdubbeld worden. Testen waarvan de uitslag nog niet bekend was zullen op een later moment opgenomen worden in de statistieken. Hierdoor kunnen de aantallen nog licht wijzigen.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een set records per datum van de testafspraak, met voor elke datum:  Een record per veiligheidsregio, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).

Beschrijving van de variabelen:

Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics : Datum van de Covid-19 testafspraak.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de geteste persoon.

Security_region_name: Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. Indien woonplaats niet bekend is, is de security_region “Onbekend”.

Tested_with_result: Aantal afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics].

Tested_positive: Aantal afgenomen Covid-19 testen met een positieve uitslag, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics].

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
Email: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/0f3336f5-0f16-462c-9031-bb60adde4af1/attachments/

Download

download

Download ZIP Publiek domein

download

download

Download ZIP Publiek domein

download