Dataset

Deelnemers mbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 05/23/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deelnemersmbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/datasets/deelnemers_inst_kwal_wgdln_lftcat_5mbo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Deelnemers mbo per instelling, woongemeentedeelnemer en leeftijdscategorie over de laatste 5 jaren.

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand toont het aantal deelnemers in het mbo per instelling en leeftijdscategorie van de afgelopen 5 jaar verdeeld naar woongemeentedeelnemer, mbo type en geslacht.

Preview