Dataset

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorz. naar type en regio, 2015-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over re-integratievoorzieningen die door gemeenten worden ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden te verkleinen, met het doel deze groep uiteindelijk aan een baan te helpen. Het gaat in deze tabel om het aantal nieuw ingezette en beëindigde re-integratievoorzieningen in de verslagmaand. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de re-integratievoorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar van: 2015-2018

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio; Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83063NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83063NED

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83063NED

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's