Dataset

Clusters magnetische velden - hoogspanningslijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 12/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Er is onderscheid gemaakt in bovenleiding (B) en onderleiding (O). Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen (Z), Scholen en dagverblijven voor jeugd (S), Verpleeg en verzorgingshuizen (V).

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/clusters-magnetische-velden-hoogspanningslijnen

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl