Dataset

clusters geur - veehouderijen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 08/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Clusters (gemeentegrens) gebaseerd op woningen binnen geurcontouren in ouE/m3 intensieve veehouderijen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Bij de gevoelige bestemmingen is onderscheid gemaakt in 3 categorien: Ziekenhuizen, Scholen en dagverblijven voor jeugd, Verpleeg en verzorgingshuizen.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/clusters-geur-veehouderijen

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl