Dataset

Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Interprovinciaal Overleg
Bijgewerkt 10/04/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Webservice (5)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Het bestand bevat gegevens over de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Rondom industrieterreinen waar zich één of meer bedrijven kunnen vestigen bedoeld in art. 41 van de Wet Geluidhinder dient een geluidszone te worden vastgesteld.

Contactinformatie
Naam: Interprovinciaal Overleg
Email: inspire@gbo-provincies.nl
Website: https://www.ipo.nl

Webservice

View service voor Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wms/v1?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Other service voor Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wfs/v1?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&version=2.0.0

accessPoint

AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb

Webservice GML Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wfs/v1?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F3.1.1

endPoint

AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb

Webservice GML Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/wfs/v1?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeName=AM.ManagementRestrictionOrRegulationZone.nlam-gzb&outputFormat=text%2Fxml%3B%20subtype%3Dgml%2F3.1.1

endPoint

Download service voor Geluidszones rondom bedrijventerreinen zowel provinciaal als gemeentelijk

Webservice ATOM Geen open licentie

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/provincies/am/atom/v1/am-nlam-gzb.xml

accessPoint