Dataset

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel beschrijft voor Caribisch Nederland het aantal studenten dat deelneemt aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar regio (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), niveau, sector en domein. De opleidingen binnen de vanaf 2019/’20 ingevoerde Caribbean Vocational Qualification (CVQ) op Sint Eustatius en Saba zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Om weer te geven hoe het met de jongeren (Caribisch) in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar: vanaf schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren

  • 2009/'10 tot en met 2018/'19 zijn definitief
  • 2019/'20 zijn nader voorlopig
  • 2020/'21 zijn voorlopig

Wijzigingen per 23 februari 2021: De voorlopige cijfers van het schooljaar 2019/'20 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Voor het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopige cijfers toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20, de nader voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/’22 beschikbaar.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20267NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20267NED

Mbo, economie, techniek, zorg en welzijn, sector, niveau, opleiding Entree, domein, student, onderwijs, jeugd, jongeren, leerweg, studie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20267NED

Mbo, economie, techniek, zorg en welzijn, sector, niveau, opleiding Entree, domein, student, onderwijs, jeugd, jongeren, leerweg, studie