Dataset

Kleine Landschappelijke Elementen (KLE; lijnen)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 10/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

De opgaande groene en karakteristieke landschapselementen (en aardkundige waarden en poelen) in het landschap, in acht verschillende hoofdcategorieën.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/kleine-landschappelijke-elementen-kle-lijnen

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl