Dataset

Gasmotoren; opgesteld vermogen, bouwjaar, productie, 1998 - 2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar bouwjaar.

Gegevens beschikbaar: Vanaf 1998, jaarlijks tot en met 2002

Status van de cijfers: Alle cijfers tot en met verslagjaar 2002 zijn definitief.

Wijziging per 2 september 2004 Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70836NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70836NED

Inzet, productie en opgesteld vermogen van gasmotoren naar bouwjaar

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70836NED

Inzet, productie en opgesteld vermogen van gasmotoren naar bouwjaar