Dataset

Belaste woningen geur - veehouderijen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 10/05/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Documentation (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

De geurbelasting als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren (Geurcontouren in ouE/m3). Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/belaste-woningen-geur-veehouderijen

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dataplatform
Email: support@civity.nl