Dataset

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 19/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat cijfers over de instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en naar niveau. Verder is een uitsplitsing mogelijk naar persoonskenmerken, mbo sector en de maatschappelijke positie 1 jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009/'10.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2021: De definitieve cijfers over het studiejaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal 2022 komen de cijfers over het studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83196NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83196NED

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83196NED

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder