Dataset

Basisregistratie: Voertuigen (BRV) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
  • Traffic
  • Roads
Publicity level Restricted
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan overheden, burgers en bedrijven.

Hergebruik: alle niet-gevoelige gegevens in het register zijn beschikbaar als open data: https://opendata.rdw.nl/browse?category=Voertuigen&provenance=official. De volledige registratie is dus geen open data. De licentie is daarom niet open en toegang is beperkt.

Landing page: https://www.rdw.nl/over-rdw/organisatie/kerntaken/kentekenregister-is-basisregistratie-voertuigen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Provenance

Relations

This dataset is based on

Comparable datasets

Examples

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier