Dataset

Alle vestigingen basisonderwijs - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 31/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en locatieaanduiding als x-y coördinaten en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Landing page: http://www.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/Adressen/vest_bo.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

XLS CC-0 (1.0)

Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs

CSV CC-0 (1.0)

Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs