Dataset

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen. Er worden gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd van benzine Euro95, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns. Er wordt een uitsplitsing gepubliceerd naar pompprijzen aan de snelweg, niet snelweg en onbemande pompstations. Deze prijzen worden eens per maand gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2006

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen tov de vorige periode: Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Motorbrandstoffen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers verschijnen op de eerste donderdag van de maand, niet zijnde de eerste twee dagen van de maand. Indien er vanwege omstandigheden, zoals feestdagen, niet op donderdag gepubliceerd kan worden, wordt er op de eerst volgende werkdag gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81567NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81567NED

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81567NED

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand