Dataset

Aanvragen minimaregelingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zaanstad
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Non Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

  • Beschrijving: Alle aanvragen voor een toekenning minimaregeling per type minimaregeling vanaf 1-1-2015. Het maakt hierbij niet uit of deze aanvragen na toetsing wel of niet zijn toegekend.

###Het gaat hierbij om de volgende minimaregelingen:
* __LDT:__ Langdurigheidstoeslag.
* __BB:__ Bijzondere bijstand volgens Participatiewet.
* __GEP:__ Gemeentelijks Extra Pakket
* __Hulpfonds:__
* __IIT:__ Individuele Inkomens Toeslag
* __KKT:__ Koopkracht Toeslag
* __RSK:__ Regeling Schoolgaande Kinderen
* __TCA/TER:__
* __TER:__
* __WKO:__
* __WLB:__ Wet lijk bezorging


###Het databestand bevat de volgende velden:

* __type_proces__: Soort proces waarvoor aanvraag is ingediend (Minima)
* __type_aanvraag__: Bevat de afkorting voor het type minimaregeling wat wordt aangevraagd
* __status__: Administratieve status van de afhandeling van de aanvraag
* __resultaat__: Het resultaat van de aanvraag
* __gemeente__: De gemeente waarin de aanvrager woonachtig is
* __woonplaats__: De woonplaats waarin de aanvrager woonachtig is
* __buurt__: De buurt waarin de aanvrager woonachtig is
* __wijk__: De wijk waarin de aanvrager woonachtig is
* __periode__: Periode van aanvraag met het formaat 'JJJJMM'
* __aantal_aanvragen__: Het aantal aanvragen in de periode

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/aanvragen-minimaregelingen

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Email: support@civity.nl