Dataset

Cultuurhistorische waardenkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland
Updated 12/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Op deze kaartlaag zijn alle terreinen en vindplaatsen opgenomen, waarvan zeker is dat er archeologische resten aanwezig zijn. Niet opgenomen zijn de gebieden met een archeologische verwachting. De kaartlaag bestaat zowel uit archeologische, bouwkundige als geografische elementen.

Contactinformatie
Name: mw. drs. K.J. (Kirstie) Haakmeester (BEL/CC), Provincie Noord-Holland
Email: haakmeesterk@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl
Phonenumber: 023-514 3590

Webservice

Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Cultuurhistorische_Waardenkaart_Noord-Holland

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint