Dataset

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Updated 21/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebied van de bedrijfsvoering hebben voorgedaan. Sinds het verslagjaar 2011 maakt ook het Sociaal Jaarverslag Rijk deel uit van deze rapportage.

In de open data staat het cijfermateriaal uit de tabellen en van de figuren. De paginanummering en de namen van tabellen en figuren komen overeen met die uit de pdf-versie van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Contactinformatie
Name: Team Open Data, KOOP
Email: opendata@overheid.nl

Download

Jaarrapportage Rijk 2017

Download XLS CC-0 (1.0)

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebied van de bedrijfsvoering hebben voorgedaan. Sinds het verslagjaar 2011 maakt ook het Sociaal Jaarverslag Rijk deel uit van deze rapportage.

In de open data staat het cijfermateriaal uit de tabellen en van de figuren. De paginanummering en de namen van tabellen en figuren komen overeen met die uit de pdf-versie van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.