Dataset

Actuele fijnstof concentratie (pm10) in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 01/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze kaart geeft de berekende fijn stof concentraties (PM10) van het afgelopen uur. U ziet vooral hoge concentraties bij drukke wegen en bedrijven. Een deel van het fijn stof komt uit het buitenland. De concentratie wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). PM10 staat voor Particulate Matter, waarbij de deeltjes een diameter hebben dat kleiner is dan 10 micrometer.

De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.

Contactinformatie
Naam: RIVM
Email: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

actueel_pm10

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?

OGC:WMS