Dataset

KRW toetsingskader potentieel relevant areaal macrofauna

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 28/09/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (4)
  • Download (7)
  • Relations
  • Metadata

Description

Bestand met potentieel relevant areaal voor macrofauna in RWS oppervlaktewaterlichamen. De kaarten met het potentieel areaal KRW-kwaliteitselementen zijn gemaakt door de meest recente ecotopenkaarten van de verschillende deelgebieden aan elkaar te koppelen. Daarna is per ecotoop is beoordeeld of het potentieel areaal is voor de kwaliteitselementen waterplanten, oeverplanten, macrofauna en/of vis. Potentieel wil zeggen: als een ecotoop als areaal aangemerkt wordt, wil dit niet zeggen dat het betreffende kwaliteitselement ook daadwerkelijk aanwezig is, maar dat de waterdiepte en enkele andere factoren daarvoor geschikt zijn. Voor het zoute gaat het om potentieel areaal voor respectievelijk zeegras, kwelder/schor, kleine bodemdieren en vis. Bij vis zijn alleen de ecotopen gebruikt die van belang zijn voor paai- en opgroeigebieden. Dus de diepere wateren zijn bewust niet aan de vis toegekend. Aanvullende informatie: Oosterschelde (NL89_oostsde): Rammegors is in beheer bij SBB, wel toevoegen. Ketelmeer, Vossemeer (NL92_KETELMEER_VOSSEMEER): Binnenzijde baggerdepot Ijsseloog niet meenemen. Grevelingenmeer (NL89_grevlemr): Toevoegen Dieptegegevens. Westerschelde (NL89_westsde): Perkpolder ontbreekt, moet toegevoegd worden. Brabantse Biesbosch, Amer (NL94_10): Spaarbekkens niet meenemen; Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten; Noordwaard toevoegen zodra het officieel RWS beheergebied is geworden, minus de hoogbekade polders. Haringvliet oost incl. Hollandsch Diep (NL94_1): Binnenzijde baggerdepot Sassenplaat niet meenemen; Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten; Mosselbank toevoegen. Alle rivieren: Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten.

Contactinformatie
Name: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

krw_toetsingskader_macrofauna

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/krw_toetsingskader_macrofauna/MapServer

ArcGIS mapservice

krw_toetsingskader_macrofauna

Webservice ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/krw_toetsingskader_macrofauna/FeatureServer

ArcGIS featureservice

krw_toetsingskader_macrofauna:areaal_macrofauna

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_toetsingskader_macrofauna/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

krw_toetsingskader_macrofauna:areaal_macrofauna

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_toetsingskader_macrofauna/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=1.1.0

OGC:WFS

Download