Dataset

KRW toetsingskader potentieel relevant areaal waterplanten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 21/10/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Bestand met potentieel relevant areaal voor waterplanten in RWS oppervlaktewaterlichamen. De kaarten met het potentieel areaal KRW-kwaliteitselementen zijn gemaakt door de meest recente ecotopenkaarten van de verschillende deelgebieden aan elkaar te koppelen. Daarna is per ecotoop is beoordeeld of het potentieel areaal is voor de kwaliteitselementen waterplanten, oeverplanten, macrofauna en/of vis. Potentieel wil zeggen: als een ecotoop als areaal aangemerkt wordt, wil dit niet zeggen dat het betreffende kwaliteitselement ook daadwerkelijk aanwezig is, maar dat de waterdiepte en enkele andere factoren daarvoor geschikt zijn. Voor het zoute gaat het om potentieel areaal voor respectievelijk zeegras, kwelder/schor, kleine bodemdieren en vis. Bij vis zijn alleen de ecotopen gebruikt die van belang zijn voor paai- en opgroeigebieden. Dus de diepere wateren zijn bewust niet aan de vis toegekend. Aanvullende informatie: Oosterschelde (NL89_oostsde): Rammegors is in beheer bij SBB, wel toevoegen. Ketelmeer, Vossemeer (NL92_KETELMEER_VOSSEMEER): Binnenzijde baggerdepot Ijsseloog niet meenemen. Grevelingenmeer (NL89_grevlemr): Toevoegen Dieptegegevens. Westerschelde (NL89_westsde): Perkpolder ontbreekt, moet toegevoegd worden. Brabantse Biesbosch, Amer (NL94_10): Spaarbekkens niet meenemen; Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten; Noordwaard toevoegen zodra het officieel RWS beheergebied is geworden, minus de hoogbekade polders. Haringvliet oost incl. Hollandsch Diep (NL94_1): Binnenzijde baggerdepot Sassenplaat niet meenemen; Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten; Mosselbank toevoegen. Alle rivieren: Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/149e2329-980d-4caa-bd5b-b426a57b900k/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

krw_toetsingskader_macrofauna

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/krw_toetsingskader_macrofauna/MapServer

accesPoint

krw_toetsingskader_macrofauna

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/krw_toetsingskader_macrofauna/FeatureServer

accesPoint

areaal_waterplanten

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_toetsingskader_macrofauna/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

krw_toetsingskader_macrofauna:areaal_waterplanten

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/krw_toetsingskader_macrofauna/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/149e2329-980d-4caa-bd5b-b426a57b900k/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Downloads