Dataset

NWB Wegen routesysteem Rijkswegen, segmenteringswijze A, route5 (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 04/11/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB-Wegen bestand bestaat op dit moment uit ruim 158.000 hectopunten en meer dan 1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van bijna 158.000 kilometer (meting 2020).

In dit afgeleide product zijn echter alleeen de rijks- en provinciale wegen opgenomen. Het is mogelijk om het routesysteem te segmenteren op basis van informatie die aanwezig is in onder het wegvak liggende entiteiten. Hierbij is sprake van twee mogelijke varianten: A: hectointervallen: B: combinatie van hectointervallen en posities van hectopunten. Het verschil tussen beide varianten is dat variant A uitgaat van de situatie waarin hectometerpaaltjes op een wegvak op gelijke afstanden van elkaar staan. In de praktijk is dat niet zo. Daarom is variant B ontwikkeld. In deze variant wordt elk segment gevormd door de posities van de hectopunten, gecombineerd met hectometrering van hectosprongen en juncties van wegvakken (dit zijn dus de hectointervalen). Omdat de gebruiker het netwerk op verschillende niveaus zal willen weergeven, worden er vijf verschillende routesystemen geleverd.

Het NWB_wegen_route product wordt maandelijks geactualiseerd.

Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/c927ceb7-4a30-4271-a20e-4694078d06ee/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

nwb_wegen_route

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nwb_wegen_route/MapServer

accesPoint

nwb_wegen_route

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nwb_wegen_route/FeatureServer

accesPoint

r_a_route5

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_route/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

nwb_wegen_route:r_a_route5

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen_route/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads