type-icon

Dataset

Zuiveringskringen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta
Bijgewerkt 21/02/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Definitie

Een afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar eenzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van het gebied hoeven zich niet te beperken tot de gemeentegrenzen

Contactinformatie
Naam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Email: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Webservice

Zuiveringskringen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://services6.arcgis.com/BZiPrSbS4NknjGsQ/arcgis/rest/services/Zuiveringskringen_opendata/FeatureServer

Zuiveringskringen Feature Service

Download

Zuiveringskringen CSV

Download CSV CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Preview

Zuiveringskringen KML

Download KML CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service

Zuiveringskringen Shapefile

Download SHAPE CC-0 (1.0)

Zuiveringskringen Feature Service