Dataset

Rijkswaterstaat Leefomgeving - Verwerkers in Nederland, Duitsland en Vlaanderen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).

Landing page: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-grond/verwerkers

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/rijkswaterstaat_leefomgeving.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

Rijkswaterstaat Leefomgeving - Verwerkers in Nederland, Duitsland en Vlaanderen - website

HTML Publiek domein
Download: https://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-grond/verwerkers/verwerkers-nederland

website

Rijkswaterstaat Leefomgeving - website

HTML Publiek domein
Download: https://www.rwsleefomgeving.nl

website