Dataset

Rijkswaterstaat Leefomgeving - Overzicht stortplaatsen in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 16/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).

Landing page: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/verwerking-grond/stortplaatsen

Contactinformatie
Naam: Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl
Phonenumber: (088) 7973999

Documentation

Rijkswaterstaat Leefomgeving - Verleende en geweigerde verklaringen grond baggerspecie - website

Documentation HTML Publiek domein

website

Rijkswaterstaat Leefomgeving - website

Documentation HTML Publiek domein

website