Dataset

PRV Kaart 2: Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) -BBG illustratief

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Op deze kaartlaag is illustratief weergegeven welke gebieden de provincie als Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) beschouwt. De begrenzing op deze kaartlaag maakt geen onderdeel uit van de beoordeling of een bepaalde locatie al dan niet BBG is. De tekst uit de PRV (artikel 9) is leidend. De kaartlaag is dan ook niet genoemd in de bepaling. Wij verwijzen ook naar de toelichting op artikel 9 in de PRV. Deze kaartlaag is vastgesteld door PS op 3 februari 2014 (179956-281768) en gecorrigeerd door GS op 25 augustus 2015 (179956-659095).

Contactinformatie
Naam: Matthijs Oosterhout (BEL/RI), Provincie Noord-Holland
Email: oosterhoutm@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl

Webservice

PRV Kaart 2 Bestaand Bebouwd Gebied - BBG illustratief

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_prv/MapServer/WMSServer?

OGC:WMS

pnh_dataservice_prv:PRV_Kaart_2_Bestaand_Bebouwd_Gebied_-_BBG_illustratief

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://gisservices.noord-holland.nl/ags/services/pnh_dataservice_prv/MapServer/WFSServer?

OGC:WFS