Dataset

Omgevingsvisie- Windenergie bestaand en in aanbouw, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland
Bijgewerkt 16/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Contactinformatie
Naam: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: (026) 359 9999

Webservice

geo_admin.geo.POVI_Windenergie_best_aanbouw

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.POVI_Windenergie_best_aanbouw

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_Visie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Download

Omgevingsvisie Compleet

Download ZIP Publiek domein

download