Dataset

Bodemgeschiktheidskaart - cumulatieve dikte zand

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Deze kaart toont de cumulatieve dikte van de zandlagen in de holocene ondergrond in meters. Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht voor (traditioneel) bouwen.

Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Contactinformatie
Naam: Luis, Mirjam, Provincie Utrecht
Email: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: http://www.provincie-utrecht.nl

Download

Webservice

Bodemgeschiktheid_cumulatieve_dikte_zand

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms

OGC:WMS