Dataset

Landschapselementen Loo Plan (lijnen)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Updated 12/06/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De Provincie Zuid-Holland heeft door Landschapsbeheer Zuid-Holland (LBZH) een Monitor Landschapselementen in het cultuurlandschap (MLC) van Zuid-Holland laten ontwikkelen. De zuid-hollandse monitor is gebaseerd op de Monitor Agrarisch Cultuurlandschap (MAC) van Landschapsbeheer Nederland. De monitoring gaat uit van het in het veld inventariseren van landschapselementen in representatieve proefvlakken. De monitor is in februari 2012 opgeleverd. De meetrondes zijn deels in 2012, deels in 2013 uitgevoerd.

Contactinformatie
Name: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Landschapselementen Loo plan - lijn

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_landschapselementen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

LANDSCHAPSELEMENTEN_LOO_PLAN_LIJN

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?

OGC:WFS