Dataset

Waterkansenkaart Stedelijk Gebied - Infiltratiemogelijkheden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

De waterkansenkaarten stedelijk gebied zijn bedoeld om mogelijkheden en beperkingen bij stedelijke uitbreiding inzichtelijk te maken. De mogelijkheden voor infiltratie worden beoordeeld op drie factoren, te weten: de dikte van de deklaag, de berekende kwelintensiteit en de berekende belvorming.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=rasters:GEOGWD_WTRKNSKRTINFMGHRST&styles=&bbox=10000.0,355000.0,90000.0,425000.0&width=768&height=672&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEOGWD_WTRKNSKRTINFMGHRST

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms

Waterkansenkaart: Infiltratiemogelijkheden

Downloads

GEOGWD_WTRKNSKRTINFMGHRST

OGC:WCS CC-0 (1.0)

Waterkansenkaart: Infiltratiemogelijkheden Stedelijk gebied